Przejdź do treści

Co zmieni się w 2023 w recyklingu? Nowe zasady gospodarki odpadami

  W ciągu ostatnich kilku dekad Kopenhaga znacząco zmniejszyła ilość odpadów składowanych, a obecnie ponad połowa wszystkich odpadów jest poddawana recyklingowi. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców w proces segregacji i rozwojowi systemów zbiórki selektywnej, miasto osiągnęło wysoki poziom recyklingu i jest uważane za wzór w dziedzinie gospodarki odpadami. Czy i my, w Polsce, będziemy mogli osiągnąć taki sukces w zakresie recyklingu?

  Odpowiedź możemy poznać wkrótce, bo już w 2023 roku w Polsce zostaną wprowadzone nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami, które mają na celu poprawę efektywności recyklingu i ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska.

  W Polsce obecnie obowiązuje selektywna zbiórka odpadów, która polega na oddzielaniu odpadów według rodzaju i przeznaczenia do dalszego przetworzenia. Do najczęściej zbieranych odpadów należą: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady organiczne oraz odpady zielone. Segregacja odbywa się głównie na poziomie gminnym, choć coraz częściej wprowadzane są obowiązki selektywnej zbiórki na poziomie indywidualnym. Obecnie poziom recyklingu w Polsce wynosi około 35%, co oznacza, że istnieje duży potencjał do poprawy efektywności tego procesu.

  W 2023 roku zostaną wprowadzone przepisy dotyczące odpadów budowlanych. Obecnie stanowią one aż 30% wszystkich odpadów produkowanych w Polsce i są dużym obciążeniem dla środowiska. Dlatego też nowe przepisy będą skupiać się na ograniczeniu ilości tych odpadów poprzez promowanie ich recyklingu i ponownego wykorzystania. Zostaną wprowadzone obowiązki dla właścicieli budynków i inwestorów dotyczące przygotowywania planów gospodarki odpadami budowlanymi oraz przeprowadzania selektywnej zbiórki odpadów na budowach.

  Oprócz tego planowane jest uruchomienie nowych instalacji do przetwarzania odpadów oraz rozwój systemów zbiórki selektywnej, co ma na celu zwiększenie efektywności recyklingu i ograniczenie ilości odpadów składowanych.

  Wszystkie te zmiany mają na celu poprawę jakości środowiska i promowanie zrównoważonego rozwoju. Dlatego warto już teraz zacząć dostosowywać się do nowych przepisów i rozpocząć proces segregacji odpadów, aby przyczynić się do ochrony środowiska i zmniejszenia ilości odpadów składowanych.

  Pamiętajmy, że recykling to nie tylko obowiązek, ale także szansa na ograniczenie zużycia surowców naturalnych i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Dlatego warto zainteresować się tematem i dowiedzieć się, jak możemy przyczynić się do poprawy jakości środowiska poprzez prawidłową segregację odpadów i włączenie ich do procesu recyklingu.

  Miejmy nadzieję, że nowe przepisy przyczynią się do zmniejszenia ilości odpadów składowanych, a także zachęcą ludzi do zrównoważonego stylu życia i dbania o wspólne dobro – nasze środowisko.