Przejdź do treści

Dlaczego należy usuwać azbest? Podstawy prawne

  Czym jest azbest?

  Azbest, znany również jako azbest chryzotylowy, to naturalny minerał, który w przeszłości był powszechnie stosowany w budownictwie, w izolacji cieplnej, materiałach wykończeniowych, a także w przemyśle motoryzacyjnym i wojskowym. Jednakże, azbest jest uznawany za jedną z najbardziej niebezpiecznych substancji, które mogą powodować poważne problemy zdrowotne, w tym raka płuc, azbestozę, zwłóknienie płuc, a także inne choroby.

  Dlaczego więc należy usuwać azbest?

  Przede wszystkim jest bardzo szkodliwy dla zdrowia człowieka. W przypadku wdychania włókien azbestu, mogą one osadzać się w płucach i powodować szereg poważnych chorób. Najbardziej znaną chorobą, która jest związana z ekspozycją na azbest, jest rak płuc, który może pojawić się nawet po wielu latach od ekspozycji. Innymi chorobami są azbestoza i zwłóknienie płuc. Te choroby mogą prowadzić do poważnych zaburzeń oddychania, a w niektórych przypadkach mogą być śmiertelne.

  Dodatkowo, azbest jest uważany za niebezpieczny dla środowiska. Kiedy zostaje usunięty, jego włókna mogą pozostać w powietrzu i osadzać się na ziemi, wodzie i roślinach. To może prowadzić do skażenia środowiska i wpływać na zdrowie ludzi i zwierząt.

  Przepisy dotyczące usuwania azbestu w Polsce

  Usuwanie azbestu jest regulowane przez szereg przepisów prawnych, które mają na celu minimalizowanie ryzyka ekspozycji na azbest oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców w miejscach, gdzie jest on obecny. Przepisy te nakładają na właścicieli budynków, instytucje i przedsiębiorstwa odpowiedzialność za identyfikację, ocenę i usuwanie azbestu w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.

  W Polsce, usuwanie azbestu regulowane jest przez Ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z azbestu z dnia 19 lipca 2019 r. oraz przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas usuwania wyrobów zawierających azbest. Przepisy te nakładają na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia odpowiednich środków ochrony, szkolenia pracowników oraz stosowanie procedur związanych z usuwaniem azbestu.

  Przepisy dotyczące usuwania azbestu w Europie

  Ponadto, w Europie azbest regulowany jest przez szereg przepisów, w tym przez dyrektywę 2009/148/WE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z ekspozycją na azbest podczas pracy oraz dyrektywę 2013/35/UE w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników narażonych na ryzyko związane z występowaniem pól elektromagnetycznych.

  Warto podkreślić, że naruszanie przepisów dotyczących usuwania azbestu może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, w tym do kar finansowych i kar umownych. Dlatego ważne jest, aby właściciele budynków, przedsiębiorcy i instytucje stosowali się do odpowiednich przepisów i usuwali azbest tylko przez licencjonowanych specjalistów.

  Niemniej jednak, usuwanie azbestu jest trudnym procesem, który wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. W związku z tym, aby zapobiec ryzyku ekspozycji na azbest, ważne jest, aby przestrzegać odpowiednich procedur, takich jak wykonywanie pomiarów stężenia włókien azbestu przed rozpoczęciem prac, stosowanie odpowiedniego sprzętu ochronnego oraz usuwanie azbestu tylko przez licencjonowanych specjalistów.