Przejdź do treści

Gospodarka odpadami, czyli co musi wiedzieć przedsiębiorca

  Prowadzenie działalności gospodarczej bardzo często wiąże się z produkcją oraz świadczeniem usług, powodujących powstawanie odpadów środowiskowych, które następnie należy w odpowiedni sposób zutylizować. 

  Temat ten dotyczy bardzo szerokiej grupy przedsiębiorców, dlatego niezależnie od tego, czy prowadzisz mały sklepik, piekarnię, zakład produkcyjny albo duży market, musisz przestrzegać odpowiednich przepisów regulujących te kwestie. Kary za niestosowanie się do nich sięgają nawet 500 tys. zł!

  Prowadzenie sprawozdań w ramach systemu BDO (Bazy Danych Odpadkowych) jest obecnie podstawowym obowiązkiem środowiskowym wielu biznesów. 

  Zgodnie z regulacją Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach obowiązek rejestracji w BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

  • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję odpadów;
  • importują lub produkują opakowania i/lub towary w opakowaniach, kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm z terytorium UE);
  • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, oleje smarowe, baterie lub akumulatory, pojazdy, sprzęt elektryczny lub elektroniczny;
  • prowadzą działalność w formie sklepów lub hurtowni, udostępniając klientom torby foliowe podlegające opłacie recyklingowej.

  Jeżeli nie masz pewności, czy Twój biznes spełnia te wymogi, napisz do nas z prośbą o konsultację.

  Gdy spełniasz obowiązek rejestracji w BDO, musisz składać coroczne sprawozdania dotyczące ilości i rodzajów wytwarzanych w firmie odpadów oraz uiszczać stosowne opłaty środowiskowe. 

  To jednak nie wszystko. Prowadzenie dokumentacji stanowi tylko część obowiązków firm. Kolejnym aspektem jest konieczność zorganizowania odbioru odpadów i przekazanie ich do wykwalifikowanego w ich utylizacji podmiotu. 

  Biorąc pod uwagę zawiłość przepisów w tym zakresie oraz skomplikowanie samego systemu BDO, przydatna jest pomoc ekspertów taki jak System A-Z. Naszym zadaniem jest odciążenie firm, wykonując czynności takie jak sporządzenie planów gospodarki odpadami, składanie rocznych raportów, uzyskiwanie decyzji na wytwarzanie odpadów, czy też sporządzenie dokumentów związanych z opłatą środowiskową.

  Mamy także duże doświadczenie w odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów przemysłowych oraz odpadów niebezpiecznych. Zapewniamy szybką obsługę w tym zakresie oferując szeroką gamę rodzajów i kodów odbieranych odpadów.